Godt Nyttår 2018

Jeg takker alle kunder og samarbeidspartner for et godt samarbeide i 2017.
I 2018 kommer vi til å gjøre en del endringer så vi kan servicere dere ennå bedre.
Vi kommer også med flere produktnyheter i 2018. Så følg med her på www.akport.no

Jeg ønsker dere et riktig Godt Nyttår

Andre Kofod
Daglig leder
AK Portteknikk AS